Výroční zprávy

pondělí 15. června 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008

Při opětovném čtení výroční zprávy z roku 2007 jsem si uvědomil, jak jsme si po přípravách na dotační období 2007 – 2013 představovali, že nastane klidné období. Na pozadí překotných událostí v politice, kterým jsme se snažili vyhýbat, se rok 2008 stal tvrdou prověrkou životaschopnosti Posázaví o.p.s. Odchod Vaška Pošmurného do vedení STIS, a.s., měl být krokem kupředu, ale smělé vize v koordinaci cestovního ruchu se bohužel nestihly naplnit.

 
neděle 15. června 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva  2007

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva mapující rok 2007. Tento rok byl plný příprav a plánování. Všichni jsme snad slyšeli o novém plánovacím období Evropské unie, které je prvopočátkem všeho. Obzvláště pak pro ty, kteří by chtěli využít některého z dotačních titulů s žádostí o dotaci. I Místní akční skupina Posázaví se velmi intenzivně připravovala na okamžik, kdy podá svou žádost o zařazení do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Za usilovnou přípravu podkladů k vypracování Strategického plánu Leader je nutné poděkovat všem členům programového výboru, kteří se v roce 2007 sešli celkem jedenáctkrát.

 
pátek 15. června 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva mapující rok práce obecně prospěšné společnosti. Zjistíte zde, jak to dopadlo s hospodařením, kolik a jakých projektů se podařilo s pomocí společnosti v regionu Posázaví zrealizovat. Najdete zde také základní informace o orgánech společnosti a o jejích zaměstnancích. Co se ve výroční zprávě těžko zhodnocuje, je naplňování idejí, pro které byla založena. V roce 2000 dalo společenství aktivních lidí dohromady deklaraci, která poprvé jasně definovala potřeby spolupráce založené na práci regionálních manažerů. U tohoto jistě revolučního počinu byli mnozí z těch, kteří stáli posléze v roce 2003 u založení naší společnosti, do které přenesli své myšlenky a také své požadavky.

 
čtvrtek 15. června 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2005
 
středa 15. června 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2004
 
Navigace  « 1 2 3 aktuální strana 4 » »|
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo