Výroční zprávy

sobota 28. května 2022

Výroční zprávy 2021

Výroční zprávy 2021

Druhý rok fungování společnosti ve stínu covidové pandemie. Patří se proto poděkovat všem našim příznivcům – nejen za finanční podporu, ale především za čas, který nám v roce 2021 věnovali. Velice si toho vážíme.

 
čtvrtek 10. června 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Roční bilancování, které je obsahem této útlé publikace, je v mnoha ohledech mimořádné. Týká se totiž roku 2020, který byl kvůli koronavirové pandemii nejen velmi náročný, ale i přelomový. Naučil nás nahlížet na svět kolem nás jinak – trpělivě a s pokorou. Víc než kdy jindy se skloňovala slova jako pomoc a spolupráce. Krásně a pravdivě je vyjádřil slogan „Spolu to zvládneme“, který se během epidemie rozšířil po celé zemi.

 
pátek 19. června 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Vážení přátelé Posázaví, psaní těchto řádků je pro mě každoročně malou rekapitulací. Ohlížím se za uplynulým rokem a hodnotím, co jsme udělali dobře, co špatně, čemu jsme měli věnovat více pozornosti, čeho se vyvarovat… A pokaždé mi na mysli vytanou tři slova: tým, dialog, spolupráce. Tři slova, která asi nejvíc charakterizují mou dvacetiletou práci pro region Posázaví. A pevně věřím, že pomyslnou osou, kolem které se všechno točí, budou i nadále.

 
úterý 18. června 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Vážení čtenáři, přátelé a příznivci, dovolím si v úvodu této Výroční zprávy začít trochu netradičně – Posázaví o.p.s. je 15 let. Pro každého člověka je dovršení tohoto věku prvním velkým životním zlomem. Dostane občanský průkaz, který je důkazem jeho „úřední zodpovědnosti“ – od této chvíle je plně odpovědný za své jednání. A právě tady se nabízí malá asociace. Firma musí být „úředně zodpovědná“ prakticky od svého založení. Ne každá to však zvládne. Společnosti Posázaví o.p.s. se za těch uplynulých 15 let podařilo světem společensky prospěšného podnikání proplouvat s úspěchem.

 
pondělí 25. června 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Vážení příznivci Posázaví, ve Výroční zprávě, kterou máte před sebou, se Vám snažíme podat ucelené informace o tom, jaký byl rok 2017 z pohledu společnosti Posázaví o.p.s. Podle mého názoru byl velmi úspěšný. A to nejen díky tomu, že řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj – po dlouhých administrativních peripetiích konečně schválil Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví na období 2014–2020, která je důležitým dokumentem pro další směřování regionu. Na jejím základě „přiteče“ do Posázaví naším prostřednictvím 170 milionů korun. Výzvu pro žadatele k rozdělení první části z nich...

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 4 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo