Výroční zprávy

úterý 19. června 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Opět se rok s rokem sešel a já bych ráda na tomto místě poděkovala všem, kteří s naší společností i mezi sebou v regionu Posázaví spolupracují. Pro Posázaví o.p.s. není SPOLUPRÁCE jen prázdným slovem. V roce 2011 byla spolupráce velkým přínosem pro ty, kterým není lhostejné místo, kde žijí, pracují, podnikají a aktivně poskytují svůj čas a finance pro rozvoj regionu. Dokázali jsme společně realizovat zajímavé projekty. Projekt Společné osudy, který mapoval vystěhování Neveklovska za druhé světové války. Vyčistili jsme opět řeku Sázavu od odpadků. Vydali jsme společně několik zajímavých propagačních materiálů o regionu. Prohloubili jsme spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

 
neděle 15. května 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010

Zhodnocení roku 2010 je tu právě před vámi. Opět to byl velmi úspěšný rok, který společnost Posázaví o.p.s. a celý region Posázaví posunul o krok dopředu. Možná i o dva. O kolik kroků to bylo, musíte zvážit každý sám, když si přečtete zprávy o tom, co se nám i našim partnerům za celý loňský rok podařilo. Pro mne osobně to byl rok, kdy jsme se snažili ještě více mezi partnery v Posázaví podat informace o tom, co vlastně děláme a proč. Snad jsme byli úspěšní a probudili jsme i ve vás třeba trochu patriotismu a hrdosti na náš kraj.

 
úterý 15. června 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

Drazí přátelé, vážení příznivci Posázaví, byl jsem poctěn možností sepsat úvod Výroční zprávy za rok 2009. Jak již loni avizoval Mirek Němec, nebyl to zrovna lehký úkol. Celý minulý rok byl ve znamení pokračujících problémů v hospodářství a ekonomice, což se dotklo mnoha z nás. O to více mne těší, že společnost Posázaví o.p.s. pokračuje ve své činnosti a dle mého názoru rok od roku lépe. I v loňském roce se jí podařilo úspěšně bojovat s lidskou závistí, nepřejícím postojem a záměrným byrokratickým bojkotem.

 

 
pondělí 15. června 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008

Při opětovném čtení výroční zprávy z roku 2007 jsem si uvědomil, jak jsme si po přípravách na dotační období 2007 – 2013 představovali, že nastane klidné období. Na pozadí překotných událostí v politice, kterým jsme se snažili vyhýbat, se rok 2008 stal tvrdou prověrkou životaschopnosti Posázaví o.p.s. Odchod Vaška Pošmurného do vedení STIS, a.s., měl být krokem kupředu, ale smělé vize v koordinaci cestovního ruchu se bohužel nestihly naplnit.

 
neděle 15. června 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva  2007

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva mapující rok 2007. Tento rok byl plný příprav a plánování. Všichni jsme snad slyšeli o novém plánovacím období Evropské unie, které je prvopočátkem všeho. Obzvláště pak pro ty, kteří by chtěli využít některého z dotačních titulů s žádostí o dotaci. I Místní akční skupina Posázaví se velmi intenzivně připravovala na okamžik, kdy podá svou žádost o zařazení do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Za usilovnou přípravu podkladů k vypracování Strategického plánu Leader je nutné poděkovat všem členům programového výboru, kteří se v roce 2007 sešli celkem jedenáctkrát.

 
Navigace  « 1 2 aktuální strana 3 4 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo