Výroční zprávy

pondělí 1. července 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Vážení příznivci Posázaví, před sebou máte výroční zprávu společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2012. Navzdory nepříznivým zprávám o vývoji české ekonomiky můžeme říct, že pro nás byl rokem úspěšným. Podařilo se realizovat řadu dalších projektů, které pozitivně změnily tvář regionu a přispěly ke spokojenosti jeho obyvatel. Poděkování za to patří vám všem, kteří neváhají věnovat svůj čas a energii společné práci. V dnešní době to totiž vůbec není samozřejmostí. Znovu jsme se utvrdili v tom, že cesta spolupráce, kterou jsme se před lety vydali, byla správná. Chceme o tom přesvědčit i své okolí, snažíme se proto být ve všem otevření a transparentní.

 
úterý 19. června 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Opět se rok s rokem sešel a já bych ráda na tomto místě poděkovala všem, kteří s naší společností i mezi sebou v regionu Posázaví spolupracují. Pro Posázaví o.p.s. není SPOLUPRÁCE jen prázdným slovem. V roce 2011 byla spolupráce velkým přínosem pro ty, kterým není lhostejné místo, kde žijí, pracují, podnikají a aktivně poskytují svůj čas a finance pro rozvoj regionu. Dokázali jsme společně realizovat zajímavé projekty. Projekt Společné osudy, který mapoval vystěhování Neveklovska za druhé světové války. Vyčistili jsme opět řeku Sázavu od odpadků. Vydali jsme společně několik zajímavých propagačních materiálů o regionu. Prohloubili jsme spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

 
neděle 15. května 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010

Zhodnocení roku 2010 je tu právě před vámi. Opět to byl velmi úspěšný rok, který společnost Posázaví o.p.s. a celý region Posázaví posunul o krok dopředu. Možná i o dva. O kolik kroků to bylo, musíte zvážit každý sám, když si přečtete zprávy o tom, co se nám i našim partnerům za celý loňský rok podařilo. Pro mne osobně to byl rok, kdy jsme se snažili ještě více mezi partnery v Posázaví podat informace o tom, co vlastně děláme a proč. Snad jsme byli úspěšní a probudili jsme i ve vás třeba trochu patriotismu a hrdosti na náš kraj.

 
úterý 15. června 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

Drazí přátelé, vážení příznivci Posázaví, byl jsem poctěn možností sepsat úvod Výroční zprávy za rok 2009. Jak již loni avizoval Mirek Němec, nebyl to zrovna lehký úkol. Celý minulý rok byl ve znamení pokračujících problémů v hospodářství a ekonomice, což se dotklo mnoha z nás. O to více mne těší, že společnost Posázaví o.p.s. pokračuje ve své činnosti a dle mého názoru rok od roku lépe. I v loňském roce se jí podařilo úspěšně bojovat s lidskou závistí, nepřejícím postojem a záměrným byrokratickým bojkotem.

 

 
pondělí 15. června 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008

Při opětovném čtení výroční zprávy z roku 2007 jsem si uvědomil, jak jsme si po přípravách na dotační období 2007 – 2013 představovali, že nastane klidné období. Na pozadí překotných událostí v politice, kterým jsme se snažili vyhýbat, se rok 2008 stal tvrdou prověrkou životaschopnosti Posázaví o.p.s. Odchod Vaška Pošmurného do vedení STIS, a.s., měl být krokem kupředu, ale smělé vize v koordinaci cestovního ruchu se bohužel nestihly naplnit.

 
Navigace  « 1 2 aktuální strana 3 4 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo