Výroční zprávy

pondělí 25. června 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Vážení příznivci Posázaví, ve Výroční zprávě, kterou máte před sebou, se Vám snažíme podat ucelené informace o tom, jaký byl rok 2017 z pohledu společnosti Posázaví o.p.s. Podle mého názoru byl velmi úspěšný. A to nejen díky tomu, že řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj – po dlouhých administrativních peripetiích konečně schválil Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví na období 2014–2020, která je důležitým dokumentem pro další směřování regionu. Na jejím základě „přiteče“ do Posázaví naším prostřednictvím 170 milionů korun. Výzvu pro žadatele k rozdělení první části z nich...

 
středa 7. června 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává tato Výroční zpráva, jejímž úkolem je prezentovat obraz všech činností Posázaví o.p.s. v roce 2016. Díky týmu pracovníků společnosti lze uplynulý rok označit za velmi úspěšný. Z pohledu hospodaření se podařilo snížit úvěrové zatížení, již třetím rokem byla naše činnost podpořena obcemi a městy částkou vyšší než 4 miliony Kč. Aktivně jsme pomohli s administrací žádostí o dotaci na realizaci projektů za více než 200 milionů Kč – jejich úspěšnost pak přesáhla 85 %. Z pohledu spolupráce se k činnosti Posázaví o.p.s. přidaly další obce, které se rozhodly využít jejích služeb.

 
úterý 14. června 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává Výroční zpráva společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2015, který měl být již rokem nových příležitostí. Toto očekávání sice nebylo naplněno, ale díky velké spolupráci v regionu se podařilo rozvíjet nové aktivity. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území a spoluprací s obcemi udržela společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů, která tvořila třetinu jejích příjmů. Aktivity naší neziskové organizace jsme stabilizovali. Lze je rozdělit do třech oblastí. První tvoří administrativní, správní a finanční činnosti podporující aktivity místní akční skupiny...

 
čtvrtek 7. května 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

Zhodnocení roku 2014 je tu právě před vámi. I když to tak na první pohled nevypadá, není rok 2014 rokem změn v Posázaví o.p.s., došlo jen k rozšíření profesionálního týmu a především k zavedení nového systému financování. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území získala naše společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů. Je to především výsledek poctivé práce Bohunky Zemanové, kombinované s jí vlastním pozitivním přístupem, který svým rozhodnutím nadále ještě rozšíří. V roce 2014 se Posázaví zaměřilo na stabilizaci činností, již nyní víme, že je to správný směr. 

 
středa 21. května 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013

Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2013, který byl v mnohém výjimečný. Byl posledním rokem programovacího období 2007–2013, ve kterém jsme rozdělovali dotace na rozvoj regionu. A investované peníze jsou určitě vidět. Stačí se rozhlédnout kolem sebe – nové spolkové domy, hřiště, naučné stezky, opravené hasičské zbrojnice a obecní úřady… Nechceme ale usnout na vavřínech, proto jsme se snažili pečlivě připravit na budoucnost. Výsledkem je Strategie rozvoje regionu Posázaví na období 2014–2020, kterou spolu s námi pomáhaly vytvářet stovky lidí...

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 4 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo