Financování

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Prostředky Společnosti tvoří vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, vlastní činnost a pohledávky.
2. Prostředky Společnosti můžou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
sobota 28. května 2022

Dary a dotace v roce 2021

 
úterý 10. května 2022

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2022

Celkový příspěvek od obcí v roce 2022 činil 4 028 010 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 44 obcí z regionu Posázaví.

 
úterý 29. června 2021

Dary a dotace v roce 2020

 
pondělí 22. března 2021

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2021

Celkový příspěvek od obcí v roce 2021 činil 3 661 880 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 42 obcí z regionu Posázaví.
 

 
pondělí 25. května 2020

Dary a dotace v roce 2019

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 4 5 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo