Financování

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Prostředky Společnosti tvoří vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, vlastní činnost a pohledávky.
2. Prostředky Společnosti můžou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
středa 15. května 2024

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2024

Celkový příspěvek od obcí v roce 2024 činil 3 437 200 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 46 obcí z regionu Posázaví.

 
středa 15. května 2024

Dary a dotace v roce 2023

Obdržené dotace a příspěvky na realizaci projektů.

 
pátek 23. června 2023

Dary a dotace v roce 2022

 
pátek 23. června 2023

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2023

Celkový příspěvek od obcí v roce 2023 činil 3 220 450 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 43 obcí z regionu Posázaví.

 
sobota 28. května 2022

Dary a dotace v roce 2021

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 4 5 6 » »|
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo