Financování

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Prostředky Společnosti tvoří vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, vlastní činnost a pohledávky.
2. Prostředky Společnosti můžou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
pondělí 3. února 2014

Způsob financování činnosti Posázaví o.p.s. se v roce 2014 změnil

Obce a města přebírají odpovědnost za rozvoj regionu Posázaví. Způsob financování Posázaví o.p.s. a s ní spojeného rozvoje regionu se v roce 2014 změní. Ještě více bude posílena nezávislost na dotacích a rozložení příjmů na více zdrojů.
 
sobota 25. května 2013

Dary a dotace v roce 2012

 
středa 23. května 2012

Dary a dotace v roce 2011

 
sobota 28. května 2011

Dary a dotace v roce 2010

 
středa 26. května 2010

Dary a dotace v roce 2009

 
Navigace  « 1 2 3 4 aktuální strana 5 » »|
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo