Financování

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Prostředky Společnosti tvoří vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, vlastní činnost a pohledávky.
2. Prostředky Společnosti můžou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
čtvrtek 8. června 2017

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2017

Celkový příspěvek od obcí v roce 2017 činil 2 635 717 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 33 obcí z regionu Posázaví.

 
čtvrtek 1. června 2017

Dary a dotace v roce 2016

 
pondělí 9. května 2016

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2016

Celkový příspěvek od obcí v roce 2016 činil 4 620 870 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 30 obcí z regionu Posázaví.
 
pondělí 2. května 2016

Dary a dotace v roce 2015

 
úterý 22. března 2016

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2015

Celkový příspěvek od obcí v roce 2015 byl 4 142 950 Kč. Příspěvek poskytlo 32 obcí a jeden dobrovolný svazek ve kterém je 10 obcí. Celkem 60% obcí regionu Posázaví.
 
Navigace  « 1 2 aktuální strana 3 4 5 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo