Základní dokumenty

Směrnice pro archivaci a skartaci

Tento dokument je řízeným dokumentem systému managementu kvality společnosti a je jejím duševním majetkem. Pořizování pracovních kopií lze jen se souhlasem společnosti

Účinnost od: 1. 5. 2019, vydání číslo 1

 

Statut společnosti Posázaví o.p.s.

schválený správní radou společnosti dne 25. června 2024
 

Výroční zprávy společnosti

včetně povinných příloh
 

Živnosti

 

Rejstřík obecně prospěšných společností

Zápis společnosti, identifikační číslo
 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo