Orgány společnosti

Zakladatelé společnosti

 

Správní rada společnosti

Členové orgánů a jejich funkční období

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní rada má šest členů, a to dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru.

 

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada má šest členů, dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru.

 

Organizační schéma společnosti

Graficky zpracovaná organizační struktura s popisem vztahů a návazností, systému řízení a kontroly

 
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo