Financování

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti
1. Prostředky Společnosti tvoří vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, vlastní činnost a pohledávky.
2. Prostředky Společnosti můžou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
25. května 2020

Dary a dotace v roce 2019

 
3. února 2020

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2020

Celkový příspěvek od obcí v roce 2020 činil 3 346 445 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 39 obcí z regionu Posázaví.

 
16. května 2019

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2019

Celkový příspěvek od obcí v roce 2019 činil 3 881 295 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 37 obcí z regionu Posázaví.

 
15. května 2019

Dary a dotace v roce 2018

 
18. ledna 2018

Finanční příspěvky měst a obcí na činnost Posázaví o.p.s. v roce 2018

Celkový příspěvek od obcí v roce 2018 činil 2 924 290 Kč. Příspěvek poskytlo celkem 34 obcí z regionu Posázaví.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 4 » »|
 
© 2004–2020 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo