Výroční zprávy

10. června 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Roční bilancování, které je obsahem této útlé publikace, je v mnoha ohledech mimořádné. Týká se totiž roku 2020, který byl kvůli koronavirové pandemii nejen velmi náročný, ale i přelomový. Naučil nás nahlížet na svět kolem nás jinak – trpělivě a s pokorou. Víc než kdy jindy se skloňovala slova jako pomoc a spolupráce. Krásně a pravdivě je vyjádřil slogan „Spolu to zvládneme“, který se během epidemie rozšířil po celé zemi.

 
19. června 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Vážení přátelé Posázaví, psaní těchto řádků je pro mě každoročně malou rekapitulací. Ohlížím se za uplynulým rokem a hodnotím, co jsme udělali dobře, co špatně, čemu jsme měli věnovat více pozornosti, čeho se vyvarovat… A pokaždé mi na mysli vytanou tři slova: tým, dialog, spolupráce. Tři slova, která asi nejvíc charakterizují mou dvacetiletou práci pro region Posázaví. A pevně věřím, že pomyslnou osou, kolem které se všechno točí, budou i nadále.

 
18. června 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Vážení čtenáři, přátelé a příznivci, dovolím si v úvodu této Výroční zprávy začít trochu netradičně – Posázaví o.p.s. je 15 let. Pro každého člověka je dovršení tohoto věku prvním velkým životním zlomem. Dostane občanský průkaz, který je důkazem jeho „úřední zodpovědnosti“ – od této chvíle je plně odpovědný za své jednání. A právě tady se nabízí malá asociace. Firma musí být „úředně zodpovědná“ prakticky od svého založení. Ne každá to však zvládne. Společnosti Posázaví o.p.s. se za těch uplynulých 15 let podařilo světem společensky prospěšného podnikání proplouvat s úspěchem.

 
25. června 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Vážení příznivci Posázaví, ve Výroční zprávě, kterou máte před sebou, se Vám snažíme podat ucelené informace o tom, jaký byl rok 2017 z pohledu společnosti Posázaví o.p.s. Podle mého názoru byl velmi úspěšný. A to nejen díky tomu, že řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj – po dlouhých administrativních peripetiích konečně schválil Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví na období 2014–2020, která je důležitým dokumentem pro další směřování regionu. Na jejím základě „přiteče“ do Posázaví naším prostřednictvím 170 milionů korun. Výzvu pro žadatele k rozdělení první části z nich...

 
7. června 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává tato Výroční zpráva, jejímž úkolem je prezentovat obraz všech činností Posázaví o.p.s. v roce 2016. Díky týmu pracovníků společnosti lze uplynulý rok označit za velmi úspěšný. Z pohledu hospodaření se podařilo snížit úvěrové zatížení, již třetím rokem byla naše činnost podpořena obcemi a městy částkou vyšší než 4 miliony Kč. Aktivně jsme pomohli s administrací žádostí o dotaci na realizaci projektů za více než 200 milionů Kč – jejich úspěšnost pak přesáhla 85 %. Z pohledu spolupráce se k činnosti Posázaví o.p.s. přidaly další obce, které se rozhodly využít jejích služeb.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 4 » »|
 
© 2004–2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo