Výroční zprávy

18. června 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Vážení čtenáři, přátelé a příznivci, dovolím si v úvodu této Výroční zprávy začít trochu netradičně – Posázaví o.p.s. je 15 let. Pro každého člověka je dovršení tohoto věku prvním velkým životním zlomem. Dostane občanský průkaz, který je důkazem jeho „úřední zodpovědnosti“ – od této chvíle je plně odpovědný za své jednání. A právě tady se nabízí malá asociace. Firma musí být „úředně zodpovědná“ prakticky od svého založení. Ne každá to však zvládne. Společnosti Posázaví o.p.s. se za těch uplynulých 15 let podařilo světem společensky prospěšného podnikání proplouvat s úspěchem.

 
25. června 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Vážení příznivci Posázaví, ve Výroční zprávě, kterou máte před sebou, se Vám snažíme podat ucelené informace o tom, jaký byl rok 2017 z pohledu společnosti Posázaví o.p.s. Podle mého názoru byl velmi úspěšný. A to nejen díky tomu, že řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj – po dlouhých administrativních peripetiích konečně schválil Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví na období 2014–2020, která je důležitým dokumentem pro další směřování regionu. Na jejím základě „přiteče“ do Posázaví naším prostřednictvím 170 milionů korun. Výzvu pro žadatele k rozdělení první části z nich...

 
7. června 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává tato Výroční zpráva, jejímž úkolem je prezentovat obraz všech činností Posázaví o.p.s. v roce 2016. Díky týmu pracovníků společnosti lze uplynulý rok označit za velmi úspěšný. Z pohledu hospodaření se podařilo snížit úvěrové zatížení, již třetím rokem byla naše činnost podpořena obcemi a městy částkou vyšší než 4 miliony Kč. Aktivně jsme pomohli s administrací žádostí o dotaci na realizaci projektů za více než 200 milionů Kč – jejich úspěšnost pak přesáhla 85 %. Z pohledu spolupráce se k činnosti Posázaví o.p.s. přidaly další obce, které se rozhodly využít jejích služeb.

 
14. června 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává Výroční zpráva společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2015, který měl být již rokem nových příležitostí. Toto očekávání sice nebylo naplněno, ale díky velké spolupráci v regionu se podařilo rozvíjet nové aktivity. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území a spoluprací s obcemi udržela společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů, která tvořila třetinu jejích příjmů. Aktivity naší neziskové organizace jsme stabilizovali. Lze je rozdělit do třech oblastí. První tvoří administrativní, správní a finanční činnosti podporující aktivity místní akční skupiny...

 
7. května 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

Zhodnocení roku 2014 je tu právě před vámi. I když to tak na první pohled nevypadá, není rok 2014 rokem změn v Posázaví o.p.s., došlo jen k rozšíření profesionálního týmu a především k zavedení nového systému financování. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území získala naše společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů. Je to především výsledek poctivé práce Bohunky Zemanové, kombinované s jí vlastním pozitivním přístupem, který svým rozhodnutím nadále ještě rozšíří. V roce 2014 se Posázaví zaměřilo na stabilizaci činností, již nyní víme, že je to správný směr. 

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 » »|
 
© 2004–2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo