Základní dokumenty

Organizační a pracovní řád

Organizační a pracovní řád podrobněji upravuje zejména: organizační strukturu; působnost jednotlivých orgánů; práva a povinnosti zaměstnanců; systém vedení účetnictví; systém financování a odpovědnosti; systém zadávání zakázek, systém archivace.

 

Statut společnosti Posázaví o.p.s.

schválený správní radou společnosti dne 24. března 2015
 

Výroční zprávy společnosti

včetně povinných příloh
 

Živnosti

 

Rejstřík obecně prospěšných společností

Zápis společnosti, identifikační číslo
 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|
 
© 2004–2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo