Analýzy a studie

25. srpna 2017

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Hlavním cílem studie je zhodnotit možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 v rámci opatření proti negativním dopadů sucha.

 
4. ledna 2012

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

 
1. prosince 2011

Komunikační mix destinace Posázaví

Diplomová práce Jany Polanecké, studentky Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s.
 
30. listopadu 2011

Evaluace projektů spolupráce – případová studie

Následující případová studie má poskytnout odpověď na otázku: Do jaké míry přispěla podpora v rámci programu rozvoje venkova ke zlepšení spolupráce a podpoře předávání osvědčených postupů mezi MAS Rakovnicko o.p.s. a MAS Posázaví o.p.s.?
 
 
© 2004–2020 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo