Grafika Posázaví

8. ledna 2006

Posázaví o.p.s.

Posázaví o.p.s.

Logotyp regionu Posázaví je registrovanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví, lze ho použít pouze se souhlasem Posázaví o.p.s., která je jeho vlastníkem.

 
20. listopadu 2014

Partner regionu Posázaví

Partner regionu Posázaví
Společnost povoluje Partnerovi užívání loga Společnosti anebo partnerství na základě Smlouvy o poskytování služeb za následujících podmínek:
1. Partner může použít logo Společnosti na jím pořádaných akcích spolu s nápisem Posázaví nebo Partner regionu Posázaví.
2. Partner se zavazuje při užití loga řídit se Grafickým manuálem společnosti.
 
20. listopadu 2014

Člen Místní akční skupiny Posázaví

Člen Místní akční skupiny Posázaví
Společnost povoluje Partnerovi užívání loga Společnosti anebo partnerství za následujících podmínek:
1. Partner může použít logo partnerství v rámci Místní akční skupiny Posázaví na svých propagačních materiálech a webových stránkách spolu s textem Člen místní akční skupiny.
2. Partner může použít logo Společnosti na jím pořádaných akcích spolu s nápisem Posázaví nebo Partner regionu Posázaví.
3. Partner se zavazuje při užití loga řídit se Grafickým manuálem společnosti.
4. Partner se zavazuje ohlásit písemně společnosti užití loga dle výše uvedených podmínek
 
 
© 2004–2020 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo