Výroční zprávy

15. května 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010

Zhodnocení roku 2010 je tu právě před vámi. Opět to byl velmi úspěšný rok, který společnost Posázaví o.p.s. a celý region Posázaví posunul o krok dopředu. Možná i o dva. O kolik kroků to bylo, musíte zvážit každý sám, když si přečtete zprávy o tom, co se nám i našim partnerům za celý loňský rok podařilo. Pro mne osobně to byl rok, kdy jsme se snažili ještě více mezi partnery v Posázaví podat informace o tom, co vlastně děláme a proč. Snad jsme byli úspěšní a probudili jsme i ve vás třeba trochu patriotismu a hrdosti na náš kraj.

 
15. června 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

Drazí přátelé, vážení příznivci Posázaví, byl jsem poctěn možností sepsat úvod Výroční zprávy za rok 2009. Jak již loni avizoval Mirek Němec, nebyl to zrovna lehký úkol. Celý minulý rok byl ve znamení pokračujících problémů v hospodářství a ekonomice, což se dotklo mnoha z nás. O to více mne těší, že společnost Posázaví o.p.s. pokračuje ve své činnosti a dle mého názoru rok od roku lépe. I v loňském roce se jí podařilo úspěšně bojovat s lidskou závistí, nepřejícím postojem a záměrným byrokratickým bojkotem.

 

 
15. června 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008

Při opětovném čtení výroční zprávy z roku 2007 jsem si uvědomil, jak jsme si po přípravách na dotační období 2007 – 2013 představovali, že nastane klidné období. Na pozadí překotných událostí v politice, kterým jsme se snažili vyhýbat, se rok 2008 stal tvrdou prověrkou životaschopnosti Posázaví o.p.s. Odchod Vaška Pošmurného do vedení STIS, a.s., měl být krokem kupředu, ale smělé vize v koordinaci cestovního ruchu se bohužel nestihly naplnit.

 
15. června 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva  2007

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva mapující rok 2007. Tento rok byl plný příprav a plánování. Všichni jsme snad slyšeli o novém plánovacím období Evropské unie, které je prvopočátkem všeho. Obzvláště pak pro ty, kteří by chtěli využít některého z dotačních titulů s žádostí o dotaci. I Místní akční skupina Posázaví se velmi intenzivně připravovala na okamžik, kdy podá svou žádost o zařazení do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Za usilovnou přípravu podkladů k vypracování Strategického plánu Leader je nutné poděkovat všem členům programového výboru, kteří se v roce 2007 sešli celkem jedenáctkrát.

 
15. června 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva mapující rok práce obecně prospěšné společnosti. Zjistíte zde, jak to dopadlo s hospodařením, kolik a jakých projektů se podařilo s pomocí společnosti v regionu Posázaví zrealizovat. Najdete zde také základní informace o orgánech společnosti a o jejích zaměstnancích. Co se ve výroční zprávě těžko zhodnocuje, je naplňování idejí, pro které byla založena. V roce 2000 dalo společenství aktivních lidí dohromady deklaraci, která poprvé jasně definovala potřeby spolupráce založené na práci regionálních manažerů. U tohoto jistě revolučního počinu byli mnozí z těch, kteří stáli posléze v roce 2003 u založení naší společnosti, do které přenesli své myšlenky a také své požadavky.

 
Navigace  « 1 2 aktuální strana 3 4 » »|
 
© 2004–2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo