Výroční zprávy

14. června 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává Výroční zpráva společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2015, který měl být již rokem nových příležitostí. Toto očekávání sice nebylo naplněno, ale díky velké spolupráci v regionu se podařilo rozvíjet nové aktivity. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území a spoluprací s obcemi udržela společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů, která tvořila třetinu jejích příjmů. Aktivity naší neziskové organizace jsme stabilizovali. Lze je rozdělit do třech oblastí. První tvoří administrativní, správní a finanční činnosti podporující aktivity místní akční skupiny...

 
7. května 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

Zhodnocení roku 2014 je tu právě před vámi. I když to tak na první pohled nevypadá, není rok 2014 rokem změn v Posázaví o.p.s., došlo jen k rozšíření profesionálního týmu a především k zavedení nového systému financování. Díky svým dlouhodobým aktivitám směřujícím k rozvoji obcí a jejich území získala naše společnost významnou finanční podporu z veřejných rozpočtů. Je to především výsledek poctivé práce Bohunky Zemanové, kombinované s jí vlastním pozitivním přístupem, který svým rozhodnutím nadále ještě rozšíří. V roce 2014 se Posázaví zaměřilo na stabilizaci činností, již nyní víme, že je to správný směr. 

 
21. května 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013

Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2013, který byl v mnohém výjimečný. Byl posledním rokem programovacího období 2007–2013, ve kterém jsme rozdělovali dotace na rozvoj regionu. A investované peníze jsou určitě vidět. Stačí se rozhlédnout kolem sebe – nové spolkové domy, hřiště, naučné stezky, opravené hasičské zbrojnice a obecní úřady… Nechceme ale usnout na vavřínech, proto jsme se snažili pečlivě připravit na budoucnost. Výsledkem je Strategie rozvoje regionu Posázaví na období 2014–2020, kterou spolu s námi pomáhaly vytvářet stovky lidí...

 
1. července 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Vážení příznivci Posázaví, před sebou máte výroční zprávu společnosti Posázaví o.p.s. za rok 2012. Navzdory nepříznivým zprávám o vývoji české ekonomiky můžeme říct, že pro nás byl rokem úspěšným. Podařilo se realizovat řadu dalších projektů, které pozitivně změnily tvář regionu a přispěly ke spokojenosti jeho obyvatel. Poděkování za to patří vám všem, kteří neváhají věnovat svůj čas a energii společné práci. V dnešní době to totiž vůbec není samozřejmostí. Znovu jsme se utvrdili v tom, že cesta spolupráce, kterou jsme se před lety vydali, byla správná. Chceme o tom přesvědčit i své okolí, snažíme se proto být ve všem otevření a transparentní.

 
19. června 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Opět se rok s rokem sešel a já bych ráda na tomto místě poděkovala všem, kteří s naší společností i mezi sebou v regionu Posázaví spolupracují. Pro Posázaví o.p.s. není SPOLUPRÁCE jen prázdným slovem. V roce 2011 byla spolupráce velkým přínosem pro ty, kterým není lhostejné místo, kde žijí, pracují, podnikají a aktivně poskytují svůj čas a finance pro rozvoj regionu. Dokázali jsme společně realizovat zajímavé projekty. Projekt Společné osudy, který mapoval vystěhování Neveklovska za druhé světové války. Vyčistili jsme opět řeku Sázavu od odpadků. Vydali jsme společně několik zajímavých propagačních materiálů o regionu. Prohloubili jsme spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 4 » »|
 
© 2004–2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo